Contact Us Now : +46 (044) 128800

Kvaliter
Hos Rosén Innovation ser vi på kvalitet som ett mått på vår prestanda sett ur kundens synvinkel. Vårt mål är att alltid se till att vi förstår kundens behov och överträffar kundens förväntningar på våra produkter. Vi lyssnar på våra kunder och strävar ständigt efter kontinuerlig förbättring av verksamheten.


Chefer och anställda ska ha kunskap om kundens förväntningar såväl som lagar, krav och bestämmelser om de varor vi levererar.


Det är ledningens ansvar att stödja, samordna och följa upp kvalitetsarbetet. Förebyggande kvalitetsåtgärder bör prioriteras och ledningen ansvarar för kontinuerligt och riktat arbete med att förbättra kvalitetsåtgärder som genomförs i hela organisationen.


En viktig del av vårt kvalitetsarbete är att säkerställa att det finns rätt förutsättningar genom utrustning och kompetensutveckling, så att alla anställda kan utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Alla anställda ska ges möjlighet att förstå sin egen roll och kunna ta ansvar för kvaliteten på deras arbete. En viktig del av detta arbete är att ledningen tydligt delegerar ansvar och befogenheter så långt det är möjligt.


Om det uppstår en kvalitetsbrist kommer ledningen tillsammans med de anställda att förhindra upprepning. Alla anställda bör omedelbart vidta lämpliga åtgärder för att lösa en kvalitetsbrist på det snabbaste och bästa sättet.


Rosén Innovations kvalitetsarbete ska penetreras av kundfokus, eget ansvar, förståelse, saminflytande och omedelbar implementering av nödvändiga åtgärder för att sträva efter ett maximalt värde för kunden. och vi är ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 certifierade och vi arbetar enligt Lean-filosofin.