Flygplan stoppkloss

Stoppkloss serie som heter “GREENLINE” som bygger på ett helt nytt material där vi använder oss av vatten som jäsmedel, och inga andra medel som finns på reach-listan.

Materialet är starkare än vårt tidigare och kan återanvändas till 100% i nya produkter, som vi producerar i våra maskiner.

3 år´s garanti – Tillverkad i Sverige