Inkl. momsExkl. moms

Leverans & frakt

Konsumenten svarar för all information som Konsumenten uppger till Rosen Innovation i samband med köp, exempelvis uppgifter om leveransadress. Rosen Innovation svarar inte för eventuella problem (såsom utebliven leverans eller återbetalning) som kan uppstå på grund av felaktig eller bristfällig information till Rosen Innovation. Konsumenten ska stå för de extrakostnader som kan uppstå i samband med den felaktiga eller bristfälliga informationen.

 

Frakt 59 kr*

* inom Sverige

*För produkter som inte är skrymmande (större eller tyngre att frakta). Om Konsumenten väljer leveranssätt ”Hämta i butik” tillkommer ingen fraktkostnad. Din    fraktkostnad för leverans till ombud eller visas i varukorgen och på din orderbekräftelse.

*Skrymmande frakt kan t ex vara när behov uppstår att leverera med större eller tyngre att frakta eller hemleverans.

Varubrev – För mindre försändelser som kan lämnas i brevlåda.
Paket – Produkterna skickas till närmaste utlämningsställe, antingen till Rosen Innovation-butik eller till Fraktjakt ombud beroende på vad Konsumenten valt vid beställningstillfället. När paketet finns för uthämtning skickas ett sms (ifall mobilnummer angivits vid beställning) eller e-post med information om sändnings-ID till det/den mobiltelefonnummer/e-post som angivits vid beställningen. Vid uthämtning av försändelse ska giltig ID-handling uppvisas samt avisering.

Paket – Leverans till utlämningsställe (Fraktjakt-ombud)
Konsumentens paket levereras i första hand till det närmaste ombudet. Om paketet är skrymmande eller väger mer än 20 kg levereras paket som hemleverans. Vänligen kontakta kundservice på +46 (0) 44 128800 eller via kundservice@roseninnovation.com för mer information.

När Konsumenten får en avisering från ombudet om att paketet finns att hämta ut tar Konsumenten med sig sändningsnumret och legitimation. I aviseringen framgår det till vilket ombud paketet har levererats. Paketet ligger kvar hos ombudet i 14 dagar, sedan skickas det tillbaka till Rosen Innovation. Rosen Innovation förbehåller sig rätten att ändra order som vid packning är för stora för att levereras till ombud. Denna order kommer då levereras hem till registrerad leveransadress.

Hemleverans – Paket som ej motsvarar storlek för ombud
Om paketet är skrymmande eller väger mer än 20 kg levereras paket hem till konsumenten.

Fraktkostnad
Om Konsumenten väljer leveranssätt ”Hämta i butik” tillkommer ingen fraktkostnad. Din fraktkostnad för leverans till ombud eller hemleverans visas i varukorgen och på din orderbekräftelse.

Ej mottagen order och Outlösta paket
Om Konsumenten ej är anträffbar vid avlastning av sin beställning debiteras denne för de kostnader som uppstår. Detta gäller även paket som levereras till utlämningsställe och som ej har lösts ut. Om detta sker kan Konsumenten komma att debiteras en avgift på 299 kr för kostnader hänförliga till Rosen Innovations administration, frakt, returfrakt och hantering. Paket som inte har hämtats inom 14 dagar återsänds till Rosen Innovation. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

Leveranstid
Leveranstid för lagerförd vara är normalt 1-4 kalenderdagar (helgfri måndag till fredag) från det att Rosen Innovationhar bekräftat Konsumentens beställning via e-post. Om Konsumenten mot förmodan ej har mottagit ett leveransbesked bör Konsumenten kontakta Rosen Innovations kundservice på +46 (0) 44 128800 eller via kundservice@roseninnovation.com för att säkerställa att det inte blivit något fel med t ex aviseringen.

Lägg din order senast måndagen 17/12 för att få din leverans innan julafton. Detta gäller endast lagerförda varor med en förväntad leveranstid på 4 dagar.

Leveransförseningar
Vid leveransförseningar informeras Konsumenten om möjligt alltid om dessa. Konsumenten har alltid rätt att reklamera sitt köp enligt gällande konsumenträttsliga regler om Produkten inte erhållits inom utlovad leveranstid. Reklamation av köp ska ske genom att Konsumenten kontaktar Rosen innovations kundservice. Konsumenten är dock införstådd i att det inte föreligger någon automatisk rätt till hävning av köpet i händelse av förseningar som Rosen innovation åtgärdar inom skälig tid. Vid reklamation p.g.a. försenad leverans ska Konsumenten bereda Rosen innovation skälig tid att fullgöra köpet.

Om avbeställning görs betalar Rosen innovation tillbaka erlagt köpbelopp (med avdrag för eventuella skäliga kostnader eller förlust i övrigt förorsakade av avbeställningen) senast 14 dagar efter att avbeställning har inkommit.

Transportskada
Rosen innovation ansvarar för Produkter som kan skadas eller kommer bort under transport till Konsumenten. Om skada under transporten skulle uppkomma på Produkten ska Konsumenten vända sig till Rosen innovations kundservice på +46 (0) 44 128800 eller via kundservice@roseninnovation.com. Rosen innovations kundservice hjälper Konsumenten vid begäran av frågor rörande transport och leverans. Konsumenten måste anmäla eventuella transportskador till Rosen innovation snarast efter att Produkten erhållits. Synliga transportskador ska anmälas omgående i samband med leveransen, eftersom sådana skador typiskt sätt omfattas av fraktbolags ansvar där reklamationsfristen i regel är väldigt kort. Konsumenten ansvarar därför för att avemballera och inspektera Produktens skick snarast efter mottagandet. Konsumenten får inte använda den skadade Produkten. Produktens emballage ska behållas så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärendet. Konsumenten står för risken vid eventuella returer och samtliga returer ska ske enligt instruktion från Rosen innovation.