Inkl. momsExkl. moms

Kvalitet

På Rosén Innovation betraktar vi kvalitet som ett mått på vår prestation sett ur kundens synvinkel. Vårt mål är att alltid se till att vi förstår kundens behov och överträffar kundens förväntningar på våra produkter. Vi lyssnar på våra kunder och strävar ständigt efter en kontinuerlig förbättring av verksamheten.

Chefer och anställda bör ha kunskap om kundens förväntningar samt lagar, krav och föreskrifter om de varor vi levererar.

Det är ledningens ansvar att stödja, samordna och följa upp kvalitetsarbetet. Förebyggande kvalitetsåtgärder bör prioriteras och ledningen är ansvarig för kontinuerligt och målinriktat arbete med att förbättra kvalitetsåtgärder som genomförs i hela organisationen.

En viktig del av vårt kvalitetsarbete är att säkerställa att det finns de rätta förutsättningarna genom utrustning och kompetensutveckling, vilket gör det möjligt för alla anställda att bedriva sitt arbete på bästa möjliga sätt. Alla anställda bör ges möjlighet att förstå sin egen roll och kunna ta ansvar för kvaliteten på sitt arbete. En viktig del av detta arbete är att ledningen klart delegerar ansvar och befogenheter så långt som möjligt.

Om det uppstår kvalitetsbrist, kommer ledningen tillsammans med de anställda att förhindra att repetition uppstår. Alla anställda bör omedelbart vidta lämpliga åtgärder för att lösa en kvalitetsbrist på snabbast och bästa sätt.

Rosén Innovations kvalitetsarbete ska penetreras av kundfokus, eget ansvar, förståelse, medverkan och omedelbart genomförande av nödvändiga åtgärder för att sträva efter ett maximalt värde för kunden. och vi är ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015-certifierade och vi arbetar enligt Lean-filosofin.